Windows & Stones

Performed in Sofar Malmö

Bandet kommer rykande färska ur studion efter att ha spelat in albumet Our paintings saw daylight. Albumtiteln kändes självklar då låtskrivandet ofta varit en översättning av inre bilder till musik. Låtarnas luftiga atmosfär ger plats åt lyssnaren att skapa sina egna bilder. Varje lyssnare upplever såklart något unikt, somliga har lätt att relatera till sin bildliga fantasi, medan andra har starkare relation till andra sinnen. Oavsett vad, kan musiken betraktas som en slags poesi där lyssnaren själv får bestämma vad som ska stå mellan raderna. Det finns lika många tolkningar som det finns lyssnare i rummet och vi kommer inte med några svar. Musiken får förbli ödmjukt ställda frågor. Stay tuned - more to come!

Videos by Windows & Stones