Elvin Bashirov

Performed in Sofar Baku

Mən - Elvin Bəşirov Musiqi sənətinə 14-15 yaşlarımdan "rock" musiqisi ilə başlamışam. 3 il sonra Elvin Jones, Tony Williams, Philly Joe Jones kimi zərb aləti ifaçılarını dinləyəndən sonra, musiqiyə sevgim yarandı. Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans kimi sənətdə dərin iz buraxmış musiqiçilərdən ilhamlanıb bu musiqiylə aramızda möhkəm bağlar meydana gəldi.

Videos by Elvin Bashirov