Hanno Padar

Performed in Sofar Tallinn

Over the last few years I have been creating and performing music on the go. As it is on the go, it is not always an active part of me, but in that way I feel I can bring into my music broader subjects that one encounters in life. More actively I have worked on incognising my voice and improvisational singing. As I sing I intend to transmit the real substance of the occurring situation and my attitude towards it. Perhaps it is so that I could introduce the audience to a new possible perspective on how to see things.. // Tegelen viimastel aastatel muu hulgas muusika loomise ja esitamisega. Kuna muu hulgas, siis see ei ole alati üldse aktiivne osa minust, kuid tunnen, et nõnda saan kanda muusikasse laiemaid teemasid, mis elus ette tulevad. Aktiivsemalt olen tegelenud hääle tunnetamise ja improvisatsioonilise lauluga. Lauludes püüan edasi anda sealse olukorra tegelikku sisu ja enda suhtumist sellesse. Äkki selleks, et tutvustada kuulajaile üht võimalikku perspektiivi, kuidas asju näha..

Videos by Hanno Padar