Amanda Andréas

Performed in Sofar Gothenburg

Amanda Andréas musik för tankarna till innerliga konsertupplevelser och med sin förmåga att förmedla text fångar hon publiken, oavsett generation, från första till sista ton!

Videos by Amanda Andréas